Program cultural August

 

PROGRAMUL
activităţilor Bibliotecii Naţionale
pentru Copii „Ion Creangă” august 2017

Tel. relaţii:  022 229556 Eugenia Bejan

* Data şi ora desfăşurării activităţii ar putea fi schimbate.
** Biblioteca Picilor, Activitate cu publicul de 11-16 ani, Mediatecă, Carte străină, Centrul de Excelenţă şi Formare - str. Şciusev 65 (intrare din str. Pușkin)
*** Filiala nr. 1 - str. Petru Movilă nr. 27
**** Filiala nr. 2 - str. 31 August nr. 121 (Teatrul „Licurici”)

Data, ora

Titlul

Forma de activitate

Locul desfăşurării

1-31

Cărţi jubiliare 2017

Expoziţie permanentă

Secţiile Activitate cu publicul

1-31

Programul „BiblioMobilizarea Pro Lectura”

Program de promovare a lecturii cu Bibliobusul

Diverse localităţi din Republica Moldova

1-31

Campania Națională „Să citim
împreună!”

Campanie de promovare a lecturii

Diverse localități din Republica Moldova

1
9.00

Cartea vacanței mele

Expoziție

Filiala nr. 2

3
12.00

Confecționarea florilor

Clubul „MeșteRICH”

Secția Biblioteca Picilor

3, 17
14.00

Lib Lab

Laborator digital

Centrul de Excelență și Formare
Secția Mediatecă

7
11.00

Je lis déjà!

Programul „Cărțile copilăriei”

Secția Carte străină

8
11.00

„Rob Roy” de Walter Scott - 200 de
ani de la publicare

Programul „Calendar
literar”

Filiala nr. 1

9
11.00

Claudia Partole „Lola cea frumoasă”

Oră de lectură

Filiala nr. 2

11
10.00

Tinereţea nu e doar o vârstă

Expoziție

Filiala nr. 1

11
11.00

Erika Bartos „Prietenia”

Serviciul „Ora
poveștilor”

Secția Biblioteca Picilor

11
11.30

Cartea tinereții mele
(Ziua Internaţională a Tineretului)

Oră de lectură

Filiala nr. 2

21
10.00

Patria – meleagul strămoșesc

Expoziție de documente AV și electronice

Secția Mediatecă

23
11.00

Roald Dalh „Danny, campionul lumii”

Oră de lectură

Filiala nr. 2

24
11.00

Alexei Mateevici – animator al unirii și renașterii spirituale din Basarabia

Expoziție
Revistă bibliografică

Filiala nr. 2

24
11.00

Snow-White and the Seven
Dwarfs

Programul „Cărțile copilăriei”

Secția Carte străină

24
12.00

„Și toți veți fi un gând ș-un nume...”

Discuție în baza poeziei „Basarabenilor” de Alexei Mateevici

Secţia Activitate cu publicul de 11-16 ani

25
9.00

Casa sufletelor noastre
Literatura română tradusă în alte limbi

Expoziții

Secția Carte străină

25
9.00

Cântărețul înfocat al frumuseților limbii noastre
(Alexei Mateevici – 185 de ani de la trecerea în eternitate)

Expoziție

Secția Biblioteca Picilor

25
9.00

Mi-i casă Moldova,
Pământul mi-i sfânt.

Expoziție

Secția Biblioteca Picilor

25
10.00

Numai într-un stat liber poţi să te simţi om cu demnitate

Expoziție
Revistă bibliografică

Filiala nr. 2

25
10.00

Să lăsăm moștenire o țară liberă

Expoziție

Filiala nr. 1
(la Grădinița nr. 20)

25
12.00

Moldova independentă: pagini de istorie

Programul „Eveniment pe mapamond”

Secţia Activitate cu publicul de 11-16 ani

28
10.00

Limba română este comoara fără cheie

Expoziție
Revistă bibliografică

Filiala nr. 2

28
10.00
11.00

Limba Română este Patria mea

Expoziție

Concurs de poezie

Filiala nr. 1
(la Grădinița nr. 215)

28
11.00

Cuvântul dulce – LIBERTATE!

Recital de cântec și poezie

Filiala nr. 2

28
12.00

Limba, marcă a identităţii naţionale

Programul „Eveniment pe mapamond”

Secţia Activitate cu publicul de 11-16 ani

28-31
10.00-18.00

Moldova – țară ca-n povești

Prezentare PowerPoint

Secția Mediatecă

29
11.00

Reinaugurarea Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” după reconstrucție

Moment festiv
Turul bibliotecii

 

30
11.00

Limba Română este Patria mea

Salonul literar-artistic „La Creangă”

Filiala nr. 2

31
9.00

Limba este frumusețea activă a Patriei (Grigore Vieru)

Expoziție

Secția Biblioteca Picilor

31
10.00-18.00

Cuvântul potrivit la locul potrivit

Concurs-maraton de cunoaștere a limbii române

Toate secţiile Activitate cu publicul

31.08-3.09

Festivalul Național al Cărții și Lecturii, ediția a VII-a

Lansări de carte
Întâlniri cu scriitori
Concursuri etc.

Toate secțiile Bibliotecii

 

Biblioteca Nationala pentru Copii "Ion Creanga" - Toate drepturile rezervate WebMaster
Resurse