Despre noi

Prezentare Generală

Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă" este principala bibliotecă pentru copii din Republica Moldova, care conservă şi valorifică repertoriul naţional de publicaţii pentru copii şi adolescenţi, exercită funcţia de centru naţional de informare şi documentare în domeniul literaturii pentru copii, contribuie la educarea şi formarea tinerei generaţii prin oferirea accesului la patrimoniul cultural naţional şi universal, la surse şi tehnologii informaţionale moderne, la servicii, programe şi activităţi informativ-culturale, asigură coordonarea şi cooperarea activităţii bibliotecilor ce servesc copii la nivel naţional şi internaţional.

Biblioteca este destinată copiilor de la vârsta preşcolară pâna la 16 ani, părinţilor acestora, cadrelor didactice, specialiştilor în domeniul cărţii pentru copii, educaţiei şi dezvoltării copiilor. Condiţiile de acces a beneficiarilor în Bibliotecă, la fondul de documente şi la serviciile Bibliotecii sunt expuse în Regulamentul serviciilor pentru public.

Biblioteca deţine o colecţie enciclopedică de 244551 documente pe diferite suporturi.57,3% din colecţie sunt documente în limba de stat.

În anul 2017 au frecventat biblioteca 11608 utilizatori. Numărul de vizite a constituit 110230, împrumutul de documente –414522 unităţi.

Biblioteca oferă servicii pentru diverse categorii de utilizatori, promovează lectura prin intermediul unor programe, evenimente (Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, Concursul republican de lectură „La izvoarele înțelepciunii”, Campania Națională „BiblioMobilizarea Pro Lectura”, Campania Națională „Să citim împreună!”, Festivalul „Zilele Creangă”, Festivalul Internațional de Poezie „Grigore Vieru”, diverse concursuri de lectură și creație, cluburi, cenacluri.

Funcţionarea eficientă a Bibliotecii este asigurată de o echipa inteligentă, profesionistă şi performantă, care respectă standardele înalte ale eticii bibliotecare, acţionează rapid la actualizarea tehnologiilor moderne, la îmbunătăţirea serviciilor către utilizatori.

Istoria bibliotecii

Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă" a fost inaugurată la Chişinau, în octombrie 1944, ca biblioteca oraşenească pentru copii. La fondare avea o colecţie de circa 10000 publicaţii. În 27 octombrie 1945, conform Hotărârii Sovietului Popular al Comisarilor din RSS Moldovenească, instituţiei i s-a atribuit statutul de Biblioteca Republicană pentru Copii. Conform Hotărârii nr. 684 a Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti, în 1949 i s-a conferit numele scriitorului rus A. S. Puşkin. Prin ordinul Ministerului Culturii al RSS Moldoveneşti Nr. 220 din 29 aprilie 1974 a fost transformatş în Biblioteca de Stat pentru Copii a RSS Moldoveneşti "A. S. Puşkin".

În 27 februarie 1990 Colegiul Ministerului Culturii al RSS Moldoveneşti a adoptat Hotărârea de atribuire Bibliotecii a numelui scriitorului Ion Creangă. La 3 decembrie 1997 prin ordinul Nr. 256 a Ministerului Culturii al Republicii Moldova titulatura Bibliotecii de Stat pentru Copii "Ion Creangă" a fost modificată în Biblioteca Naţionala pentru Copii "Ion Creangă".

În anii 1944-1960 Biblioteca a fost amplasată într-o casa pe str. Lenin, astăzi bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt. În anul 1960 casa respectivă a fost demolată pentru a se construi în locul ei cladirea Comitetului Central al P.C. din RSS Moldovenească, în prezent sediul Parlamentului Republicii Moldova. Biblioteca a fost mutata în clădirea actuală de pe str. Şciusev 65, în care din 1944 până în 1960 s-a aflat Biblioteca Republicană "N. K. Krupskaia", astăzi Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.

Edificiul, unde, din anul 1960, îşi desfăşoară activitatea Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă", este un complex de case, care a aparţinut medicului V. Tverdohlebov. Clădirea aflată la colţul străzilor Şciusev şi Puşkin datează din 1895. Se presupune că autorul proiectului este arhitectul regional al Chişinăului Leopold Şeidevandt. Clădirea este monument arhitectural de importanţă locală.

Structura bibliotecii

Director general
Prim director adjunct
Director adjunct
Contabil-şef

 
Secţia Dezvoltare, evidenţă, catalogare şi indexare a colecţiilor detaliat
-    oficiu dezvoltare şi evidenţă a colecţiilor
-    oficiu catalogare şi indexare a colecţiilor

 
Secţia Depozit central detaliat
-    oficiu păstrare şi conservare a colecţiilor
-    oficiu rezervă şi schimb de publicaţii

 
Secţia Informare bibliografică şi documentare detaliat
-    oficiu informare bibliografică
-    oficiu referinţe

 
Secţia Asistenţă de specialitate, coordonare şi cooperare detaliat
-    oficiu coordonare a activităţii bibliotecilor pentru copii
-    oficiu pentru problemele activitatii cu publicul
-    oficiu sociologie şi marketing

 
Secţia Automatizare şi informatizare detaliat
-    oficiu automatizare
-    oficiu informatizare

 
Secţia Redacţie şi secretariat-arhiva detaliat
-    oficiu redactional
-    oficiu secretariat-arhiva

 
Secţia Biblioteca Picilor detaliat
-    oficiu imprumut la domiciliu
-    oficiu sala de lectura

 
Secţia Activitate cu copii de 11-16 ani detaliat
-    oficiu împrumut la domiciliu
-    oficiu sala de lectură

 
Secţia Carte străină detaliat
-    oficiu împrumut la domiciliu
-    oficiu sala de lectură

 
Secţia Mediatecă detaliat
-    oficiu multimedia
-    oficiu audiovideo

 
Secţia Animaţii culturale şi promovare a lecturii detaliat
 
Filiala nr. 1 detaliat
-    oficiu împrumut la domiciliu
-    oficiu sala de lectură

 
Filiala nr. 2 detaliat
-    oficiu împrumut la domiciliu
-    oficiu sala de lectură

 
Servicii auxiliare:
 
Serviciu aprovizionare tehnico-materială
- oficiu întreţinere curentă

 

 

Regulamente

Statutul Bibliotecii Naţionale pentru Copii "Ion Creangă" - descarcă

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Naţionale pentru Copii "Ion Creangă" - descarcă

Regulamentul de ordine interioară al Bibliotecii Naţionale pentru Copii "Ion Creangă" - descarcă

Regulamentul serviciilor pentru public al Bibliotecii Naţionale pentru Copii "Ion Creangă" - descarcă

Programe şi rapoarte de activitate

Program de activitate 2018 - descarcă

Program de activitate 2017 - descarcă

Program de activitate 2016 - descarcă

Program de activitate 2015 - descarcă

Program de activitate 2014 - descarcă

Program de activitate 2013 - descarcă

Program de activitate 2012 - descarcă

Program de activitate 2011 - descarcă

Program de activitate 2010 - descarcă

Program de activitate 2009 - descarcă

Program de activitate 2008 - descarcă

Program de activitate 2007 - descarcă


Raport de activitate 2017 - descarcă

Raport de activitate 2016 - descarcă

Raport de activitate 2015 - descarcă

Raport de activitate 2014 - descarcă

Raport de activitate 2013 - descarcă

Raport de activitate 2012 - descarcă

Raport de activitate 2009 - descarcă

Raport de activitate 2008 - descarcă

Raport de activitate 2007 - descarcă

Raport de activitate 2006 - descarcă

Regim de lucru

Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă" (sediul central şi filiale) are următorul program pentru public:

Perioada 1 noiembrie - 31 martie

 

Perioada 1 aprilie - 31 octombrie

 

 

 

 

 

Luni

10.00 - 17.00

 

Luni

10.00 - 18.00

Marţi

10.00 - 17.00

 

Marţi

10.00 - 18.00

Miercuri

10.00 - 17.00

 

Miercuri

10.00 - 18.00

Joi

10.00 - 17.00

 

Joi

10.00 - 18.00

Vineri

10.00 - 16.45

 

Vineri

10.00 - 17.45

Sâmbătă

inchis

 

Sâmbătă

inchis

Duminică

10.00 - 16.00

 

Duminică

10.00 - 17.00
vara - inchis

Contacte

Ne puteți contacta și prin Skype biblioteca.creanga

 

Administrația

 

 

 

Numele, Prenumele

Adresa

Tel./Fax

E-mail

Claudia Balaban
Director general

Str. Şciusev 65

Tel./Fax: 0 22 22-95-09

balaban@bncreanga.md

Eugenia Bejan
Director adjunct

Str. Şciusev 65

Tel.: 0 22 22-95-56

bncreanga@dnt.md
bejemd@bncreanga.md

Lilia Tcaci
Director adjunct

Str. Şciusev 65

Tel.: 0 22 99-61-56

lilia.tcaci@bncreanga.md

Contabilitate

Str. Şciusev 65

Tel./Fax: 0 22 22-95-08
Tel.: 0 22 99-61-58

dianavrabii@bncreanga.md
contabilitate@bncreanga.md

Anticamera
Responsabil cadre

Str. Şciusev 65

Tel.: 0 22 22-95-27

nadejda.ambroci@bncreanga.md

Filiale

 

 

 

Filiala nr. 1

Str. Petru Movilă 27

Tel.: 0 22 22-85-65

filiala1@bncreanga.md

Filiala nr. 2

Str. 31 August 121 (Teatrul cu papuşi "Licurici")

Tel.: 0 22 24-16-63

filiala2@bncreanga.md

Secţiile Bibliotecii

 

 

 

Centrul de înregistrare a utilizatorilor

Str. Şciusev 65 (intrare din str. Puşkin)

Tel.: 0 22 99-61-55

centruinregistrare@bncreanga.md

Biblioteca Picilor

Str. Şciusev 65 (intrare din str. Puşkin)

Tel.: 0 22 22-95-04

biblioteca.picilor@bncreanga.md

Secția pentru Adolescenți

Str. Şciusev 65 (intrare din str. Puşkin)

Împrumut documente
Tel.: 0 22 22-95-63
Sala de lectură
Tel.: 0 22 99-61-54

adolescenti@bncreanga.md

Secţia Carte straină

Str. Şciusev 65 (intrare din str. Puşkin, etaj 2)

Tel.: 0 22 99-61-52

cartestraina@bncreanga.md

Secţia Mediatecă

Str. Şciusev 65 (intrare din str. Puşkin, etaj 2)

Tel.: 0 22 99-61-53

mediateca@bncreanga.md

Secția Referințe și informare bibliografică

Str. Şciusev 65 (intrare din str. Puşkin)

Tel.: 022 22-95-78

sib@bncreanga.md

Secția Dezvoltare în biblioteconomie și știința informării

Str. Şciusev 65 (intrare din str. Puşkin, etaj 2)

Tel.: 0 22 00-95-35

metodic@bncreanga.md

Secția Dezvoltarea resurselor informaționale

Str. Şciusev 65 (intrare din str. Puşkin)

Tel.: 0 22 22-95-31

catalogare@bncreanga.md

Secția Organizarea și conservarea colecțiilor

Str. Şciusev 65 (intrare din str. Puşkin)

Tel.: 0 22 22-95-58

depozit.central@bncreanga.md

Secția Tehnologia informației

Str. Şciusev 65 (intrare din str. Puşkin, etaj 2)

Tel.: 0 22 00-95-08

admin@bncreanga.md
webmaster@bncreanga.md

Secția Activitate editorială

Str. Şciusev 65 (intrare din str. Puşkin)

Tel.: 0 22 22-64-89

redactor@bncreanga.md

Administrator șef

Str. Şciusev 65 (intrare din str. Puşkin)

Tel.: 0 22 99-61-57

administratia@bncreanga.md

Centrul de Excelență și Formare

Str. Şciusev 65 (intrare din str. Puşkin)

Tel./Fax: 0 22 99-61-59

cef@bncreanga.md

 

Biblioteca Nationala pentru Copii "Ion Creanga" - Toate drepturile rezervate WebMaster
Resurse