Colecții
    La 01.01.2013 colecțiile Bibliotecii constituie 247117 u.m. în 117365 titluri.

 

 

Structura colecțiilor după tipuri de documente

În structura colecțiilor după tipuri de documente continuă să prevaleze cărțile și publicațiile seriale (206774 ex. și 28107 ex.), după care urmează documentele audiovizuale (6912 ex.), broșurile și alte tipuri de publicații cu caracter temporar (3652 ex.), documente electronice (1068 ex.) și documente grafice (604).

    

 

Structura lingvistică a colecțiilor


Continuă să crească ponderea publicațiilor în limba de stat, care a atins cota de 53,2%. Cota publicațiilor în limbi străine a înregistrat o ușoară creștere de la 6,7% în 2011 la 6,9% în 2012, în timp ce cota documentelor în limbile minorităților naționale a scăzut de la 41,1% în 2011 la 39,9% în 2012.

 

    

Structura colecțiilor după conținutÎn structura colecțiilor după domenii prevalează publicațiile din domeniul lingvisticii și literaturii, iar matematica, științele naturale, științele aplicate, geografia continuă să rămână domeniile reprezentate mai puțin în masivul documentar existent.

    

    Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă" deține Depozitul legal al tuturor publicațiilor pentru copii, apărute în Republica Moldova din 1944 până în prezent. Publicațiile din această colecție pot fi consultate doar la sala de lectură.
    Biblioteca organizează colecții speciale:
- colecția "Crengiana"
- colecția "Cărți cu autograf"
    Colecția "Crengiana" datează din 1990, când Bibliotecii i s-a conferit numele scriitorului Ion Creangă. Include peste 500 de titluri (peste 600 volume) de documente, reprezentând ediții ale operei lui Ion Creangă în limba română și în alte limbi (rusă, germană, franceză, engleză, lituaniană etc.), publicații de critică și istorie literară cu referire la viața și opera scriitorului, documente audiovizuale și electronice.
    Colecția "Cărți cu autograf" este constituită începând cu anii 60 ai sec. XX. Include peste 450 de cărți, albume, pliante, reviste, bibliografii. Primul autograf îi aparține scriitorului Constantin Condrea, semnat pe cartea "Dominte cel isteț" la 5 ianuarie 1962. Cea mai veche carte din colecție este "Povestea neamului nostru scrisă pe înțelesul tuturor" de Florin Cristescu, editată în 3 volume în 1946 și oferită Bibliotecii cu autograf de Ioana Lupu. Autografele aparțin autorilor sau deținătorilor de carte din Republica Moldova, România, Suedia, Marea Britanie, Cehia, Rusia, Ucraina, Lituania, Armenia și alte țări, printre care sunt Spiridon Vangheli, Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, Arcadie Suceveanu, Vasile Romanciuc, Ion Hadârcă, , Nicolae Busuioc, Ion Miloș, Tudor Opriș, Olguța Caia, Alexandru Călinescu, Nichita Danilov, Octavian Ghibu, Eugen Șt. Holban, Paul Mihail, Meena Khorana, Miriam Morton și alții.

Biblioteca Nationala pentru Copii "Ion Creanga" - Toate drepturile rezervate WebMaster
Resurse